THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO SỐ 70/TB-UBND NGÀY 28/4/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2022
Ngày đăng 04/05/2022 | 09:30  | Lượt xem: 91

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

(Chi tiết tại đây)

UBND quận Hai Bà Trưng