THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO SỐ 309/TB-UBND NGÀY 27/4/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC
Ngày đăng 29/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 50

UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc.

Thông báo số 309/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc.

(Chi tiết tại đây)

UBND thành phố Hà Nội