THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Phố Huế thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2020)
Ngày đăng 24/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 301