PHÒNG CHỐNG DỊCH NCOVI PHÒNG CHỐNG DỊCH NCOVI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đăng 20/08/2020 | 10:17  | Lượt xem: 247

Ngày 18/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây