HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND PHƯỜNG PHỐ HUẾ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 THÔNG QUA ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, SẮP XẾP TỔ DÂN PHỐ
Ngày đăng 30/10/2019 | 15:24  | Lượt xem: 287

Sáng ngày 25/10/2019, Hội đồng nhân dân phường Phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ họp thứ 11 để thông qua Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Bá Tường - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; các đồng chí UVTV Đảng ủy - UB MTTQ phường; trưởng các đoàn thể chính trị và các ông (bà) đại biểu HĐND phường.

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường trình bày Tờ trình của UBND phường về việc thông qua Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường, báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND. Việc sáp nhập TDP để thành lập TDP mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng cơ cấu hoạt động của TDP, trên địa bàn phường hiện có 22 tổ dân phố, sau khi sáp nhập sẽ còn lại 8 tổ dân phố, đảm bảo theo điều 7a, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”.

Để thực hiện các bước theo quy trình, các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Kết quả, đại diện hộ cử  tri của các tổ dân phố tham dự hội nghị đều nhất trí cao, thống nhất phương án kiện toàn, sắp xếp các TDP trên địa bàn phường.

HĐND phường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố, 100% đại biểu HĐND có mặt thống nhất biểu quyết tán thành.

HĐND phường đề nghị UBND phường hoàn thiện hồ sơ thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp TDP, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi đề án được phê duyệt, UBND phường tiếp tục chỉ đạo tổ dân phố thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh bán chuyên trách tại tổ dân phố, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an phường khẩn trương hoàn thiện các giấy tờ liên quan để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính. Đề nghị các đại biểu HĐND phường theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát việc triển khai nghị quyết theo quy định hiện hành.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 HĐND phường Phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.