HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG PHỐ HUẾ PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÔ CHỨC KHÁM, TƯ VẤN SỨC KHỎE VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày đăng 30/09/2020 | 16:00  | Lượt xem: 147

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm 2020 và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, ngày 28/9/2020 tại Trạm y tế phường Phố Huế - số 4 ngõ Thịnh Yên, hội Người cao tuổi phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

     Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những hoạt động của tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi sống vui,sống khỏe, phát huy vai trò trụ cột trong gia đình và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Trong dịp này đã có 150 cụ thuộc 8 chi hội người cao tuổi trên địa bàn phường được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

     Kế thừa truyền thống “ Kính lão đắc thọ” của dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân cộng đồng cũng như toàn xã hội quan tâm đến việc chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện chủ trương chính sách của ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người cao tuổi, những năm qua Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phường đã cố gắng thực hiện ngày càng tốt hơn trong công tác người cao tuổi.

                                                                                      Phường Phố Huế