GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG VĂN SỐ 1388/UBND-VP NGÀY 14/8/2021 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 311-TB/QU NGÀY 13/8/2021 CỦA QUẬN ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 14/08/2021 | 20:30  | Lượt xem: 1413

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Công văn số 1388/UBND-VP ngày 14/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Xem chi tiết tại đây./.