GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU CHUNG

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Ngày đăng 01/11/2019 | 09:00  | Lượt xem: 2271

Bộ máy tổ chức UBND phường Phố Huế

                                               1. Ông Phan Bá Tường           -   QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

                                               2. Ông Nguyễn Ngọc Thanh   -    Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra

                                               3. Ông Nguyễn Song Toàn      -    Phó bí thư Đảng ủy

                                               4. Bà Lý Mỹ Linh                      -    Phó Chủ tịch UBND

                                               5. Bà Đỗ Minh Thu                   -    Phó Chủ tịch UBND

                                               6. Bà Dương Thu Hường        -    Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB.MTTQ

                                               7. Ông Dương Đình Hiếu        -    Chỉ huy Trưởng BCH quân sự

                                               8. Ông Nguyễn Đức Chung    -    Trưởng Công an