CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC VAY VỐN ƯU ĐÃI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ PHỤC HỒI, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG
Ngày đăng 29/04/2022 | 17:30  | Lượt xem: 91

Ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, ngay trong ngày 27/4/2022, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 3131/NHCS-TDSV, Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngày 29/4/2022, NHCSXH đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến do ông Huỳnh Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH chủ trì giữa Hội sở chính NHCSXH trung ương đến các Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện trên toàn quốc để hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay và thống nhất cách thức triển khai thực hiện.

Theo đó, đối tượng vay vốn chương trình này là Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

- Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định.

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.
Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH xác định dựa trên phương án vay vốn.

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

Khách hàng vay vốn đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Mức vay trên 100 triệu đồng, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng. Người vay vốn gửi NHCSXH những loại giấy tờ như sau:

- Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg;

- Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động như: Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục; Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Giấy tờ liên quan đến đảm bảo tiền vay (với mức vay trên 100 triệu đồng) và một số loại giấy tờ khác.

Nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31.12.2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Tại hội nghị Ông Huỳnh Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đã quán triệt chỉ đạo các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát, đảm bảo nguồn vốn giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng, điều kiện và phát huy hiệu quả.

(Nguồn: Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội)