CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do đại dịch COVID-19
Ngày đăng 22/04/2020 | 09:00  | Lượt xem: 285

Ngày 9-4-2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau: