CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 15:32  | Lượt xem: 140

Ngày 30/9/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 27/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2020.

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm