CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày đăng 29/08/2022 | 10:00  | Lượt xem: 59

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND phường Phố Huế về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết tại đây./.