CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày đăng 25/08/2022 | 09:00  | Lượt xem: 65

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND phường Phố Huế về ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết tại đây./.