CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày đăng 11/07/2022 | 11:30  | Lượt xem: 158

Ngày 24/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Chi tiết tại đây