CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Phố Huế
Ngày đăng 24/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 139

Ngày 23/5/2022, UBND phường Phố Huế ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà chung cư cũ trên địa bàn./.

Xem chi tiết tại đây./.