CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 498/UBND-NV ngày 12/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về quản lý địa giới hành chính
Ngày đăng 13/04/2022 | 09:17  | Lượt xem: 128

Ngày 12/4/2022, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành công văn số 498/UBND-NV về việc quản lý địa giới hành chính

Xem chi tiết tại đây./.