CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Ngày đăng 06/04/2022 | 08:52  | Lượt xem: 217

Ngày 25/3/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Xem chi tiết tại đây./.