CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-COV-2 (COVID-19) GÂY RA
Ngày đăng 02/10/2020 | 16:28  | Lượt xem: 71

UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Báo cáo số 513/BC-UBND ngày 30/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra (Tính đến 12h00 ngày 30/9/2020).

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm