CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 266
Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa...

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng 25/03/2020 | 08:30  | Lượt xem: 51
Ngày 28/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Ngày đăng 16/03/2020 | 11:48  | Lượt xem: 175
Chính phủ ban hành Nghị định Về công tác văn thư

QĐ công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày đăng 15/01/2020 | 10:31  | Lượt xem: 286
Ngày 17/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi...

Vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019

Ngày đăng 02/01/2020 | 09:00  | Lượt xem: 252
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018

Ngày đăng 25/11/2019 | 09:00  | Lượt xem: 42
Ngày 15/11/2018 Quốc Hội đã kí ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) để thay thế cho Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, văn bản này đã nâng tầm pháp lý về công tác Bảo vệ bí mật nhà...

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 22/07/2019 | 12:00  | Lượt xem: 167
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ NỖ LỰC CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI VÀ PAPI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 01/04/2019 | 12:00  | Lượt xem: 166
Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2019

Ngày đăng 10/02/2019 | 12:00  | Lượt xem: 172
Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch công tác CCHC của UBND thành phố Hà Nội năm...
Hiển thị 16 - 24 trong 24 kết quả.