CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố
Ngày đăng 24/07/2020 | 15:16  | Lượt xem: 193

Ngày 07/07/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Chi tiết xem tại đây