CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH SỐ 116/KH-UBND NGÀY 25/4/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TRIỂN KHAI CUỘC THI " TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2022
Ngày đăng 06/05/2022 | 10:22  | Lượt xem: 104

Quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/4/2022 về Triển khai cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022


Xem chi tiết tại đây