BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÔNG VĂN SỐ 1388/UBND-VP NGÀY 14/8/2021 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 311-TB/QU NGÀY 13/8/2021 CỦA QUẬN ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 14/08/2021 | 20:30  | Lượt xem: 1376
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:00  | Lượt xem: 2189
Bộ máy tổ chức UBND phường Phố Huế